Medieval (authors F to L)

 

Friendship-Taylor, D.E. (1982) 'Leatherwork' in Higham, R.; Allan, J. and Blaylock, S. 'Excavations at Okehampton castle, Devon. Part 2 - The Bailey', Proceedings of Devon Archaeological Society 40, 106-9. Small group late 13/early 14th century shoes.

 

Friendship-Taylor, D.E. (1984) 'The leather' in Allan, J.P. Medieval and Post-Medieval Finds from Exeter, 1971-1980, Exeter, 323-33. 10/11th to 18th century shoes, sheaths, straps, bookbinding and other leather objects.

 

Friendship-Taylor, D.E. (1993) 'Leather' and 'Leather-working' in Margeson, S. 'Norwich households: the medieval and post-medieval finds from Norwich survey excavations 1971-1978', East Anglian Archaeology 58, 60-62 and 191. Late 12th-15th century and 17th century shoes, some other leather artefacts and evidence of leatherworking.

 

Friendship-Taylor, D.E. (1997) 'The shoes' in Lyne, M. Lewes Priory: Excavations by Richard Lewis 1969-1982, Lewes, 143. Pair of Cluniac monk's shoes from late 12th century grave. Other shoes of pre- and post-reformation date, up to 17th century, in site archive (unpublished).

 

Friendship-Taylor, D.E. (2012) ‘Leather Shoes’ in Saunders, P. Salisbury Museum Medieval Catalogue: Part 4, Salisbury and South Wiltshire Museum, 86-90

 

Gaimster, D. R;  Margeson, S. and Hurley, M. (1990)  '64. At 68 Upper Thames Street (Vintry House, Vintner'Place)', Medieval Archæology 34, 180

 

Goffin, R: Williams, C. and St John-Aubin, J. (1990) 'Medieval: pottery, a papal bull and leather boots from north London religious houses' in 'Recent finds work carried out by the Museum of London, Department of Greater London Archaeology', London Archaeologist 6, and Museum of London DGLA Offprint 10, 148-9. Pair of 13th century ankle boots from priory of St Mary without Bishopsgate.

 

Goubitz, O. (1978) 'Een laat-middeleeuwse schoen ulf Haaksbergen', 't Inschrien 10e jrg. No. 3, Oudheidkamer Twente, Enschede, 43

 

Goubitz, O. (1981a) 'Ledervondsten' in Vandenberghe, S. 'Onderzoek in "Het Spaanse Hof" te Nederokkerzeel (Belgiè).' Acta Archaeologica Lovaniensia 20, 23-24.

 

Goubitz, O. (1981b) 'Beulake (schoentype beschrijving)' in Verlinde, A. D. 'Archeologische Kroniek van Overijssel 1980-1981.' Overijsselse Historische bijdragen 97, 206-208

 

Goubitz, O. (1982) 'Twee schoenen', Observantenklooster Amersfoort, AWN afd. Vallei en Eemland. Amersfoort, 161-2

 

Goubitz, O. (1983a) 'De ledervondsten en de klomp van de Voorst'   Het Kasteel Voorst, macht en val van een Overijsselse burcht. (Ver. tot beoefening Overijsselsch regt en geschiedenis, Nr. 36) 70-84 (one of the earliest wooden clogs c. 1360)

 

Goubitz, O. (1983b) 'De ledervondsten.' In Janssen, H. L. (ed.) Van Bos tot Stad, opgravingen in 's-Hertogenbosch, 274-283 (for shoe typology the most important and influential publications in the Netherlands)

 

Goubitz, O. (1983c) 'De ledervondsten; Laat-middeleeuwse waterputten te Oud-Turnhout.' Taxandria N.S LV, 61-62.

 

Goubitz, O. (1983d) 'Kinderschoen uit beerput Pletterstraat (Zwolle)'  Overijsselse Historische Bijdragen 98, 125-127.

 

Goubitz, O. (1984) 'Ledervondst Eikenboomgaard.' Ontdekt verleden, archeologische aspecten van het Maasland. Archeologische Werkgoep Oss. 53-4

 

Goubitz, O. (1987a) 'Leest, tripzool en leerresten.' in  Hagedoorn, J. and Wormgoor, I. (eds) Domus Parva. Het eerste huis van de Moderne Devoten te Zwolle, Zwolse Historische Vereniging, 41-43

 

Goubitz, O. (1987b) 'Lederresten uit de stad Groningen: het schoeisel.' Groningse Volksalmanak, 147-169

 

Goubitz, O. (1988a) 'Brugge op grote en kleine voet; Laat-Middeleeuws schoeisel en andere lederresten.' in De Witte, H.  Brugge onder-zocht, tien jaar stadsarcheologisch onderzoek, Archeo-Brugge 1, Brugge, 151-159

 

Goubitz, O. (1988b) 'De lederen voorwerpen.' in Broekhuizen, P. H. et al. (eds) Kattendiep Deurgraven, Stichting Monument en Materiaal,  Groningen, 45-54

 

Goubitz, O. (1988c) 'Op lage schoenen in de kou', in Hacquebord, L. and Vroom, W. (eds) Walvisvaart In de Gouden Eeuw. Opgravingen op Spitsbergen, Arctisch Centrum Universiteit van Groningen - Rijksmuseum Amsterdam. Amsterdam, 91-6

 

Goubitz, O. (1989a) 'Deventer schoeisel.' in Clevis, H. and Kottman, J. Weggegooid en teruggevonden, Stichting Archeologie IJssel/Vechtstreek,  Deventer, 70-73

 

Goubitz, O. (1989b) 'Verborgen schoeisel.' Westerheem 38, 233-239

 

Goubitz, O. (1989c) 'Alvalstuk en modeschoen, ledervondsten uit de Oudburg', Stadsarcheologie, Bodem En Monument in Gent, Jrg. 13, Nr. 3, 72-9

 

Goubitz, O. (1989d) 'Een verfraaide muii uit Edam', Oud Edam, Periodiek Vereniging Oude Edam, Jrg. 13, Nr. 2, 6-7

 

Goubitz, O. (1989e) 'Mechelen loopt mee...De schoeiselvondsten', Maalinas Antiqua., Jaarboek Archeologische Vereniging 'Oud Mechelen'.

 

Goubitz, O. (1990a) 'Ossendrecht - Bodemvondst - Ledertrip', Tijding. Kroniek van de Heemkundekring Het Zuiderkwartier (gebied ten zuiden van Bergen op Zoom) 1, 41-45

 

Goubitz, O. (1990b) 'Ledervondst uit de Belfortstraat-Kammerstraat',  Stadsarcheologie, Bodem en Monument in Gent, Jrg. 14, Nr. 3, 42-4

 

Goubitz, O. (1990c) 'Vijf eeuwen schoeisel uit Dokkumer grond', Jaarverslag 1990 Streekmuseum Het Admiraliteitshuis te Dokkum, Dokkum, 37-52

 

Goubitz, O. and Barwasser, M. (1990) 'Leder, hout en textiele vondsten.' in Clevis, H. and Smit, M. (eds), Verscholen in Vuil, Archeologische vondsten uit Kampen 1375-1925, Kampen, 70-90

 

Goubitz, O. (1991a) 'Leder uit een beerput, Schepenhuisstraat, Gent', Stadsarcheologie, Bodem em Monument in Gent 15, 16-19

 

Goubitz, O. (1991b) 'Het maken van een mes/swaardschede', Intern ROB-rapport van de Natuurwetenschappelijke afd. ROB, Amersfoort

 

Goubitz, O. and Olivier, S. (1991) 'Voetbedekkers', De Motte 1987-1990, Vereniging van amateuracheologen van Goeree-Overflakkee, 35-9

 

Goubitz, O. (1992) 'Schoeisel uit de Deventer binnenstad, een keuze uit de vondsten 1964-1984.' Deventer Jaarboek, 26-41

 

Goubitz, O. and Ketel, A. (1992) 'De Ledervondsten' in Broekhuizen, P. H.  et al. (eds), Van boerenerf tot bibliotheek. Historisch, bouwhistorisch en archeologisch onderzoek van het voormalig Wolters-Noordhof-Complex te Groningen, Groningen, 475-500

 

Goubitz, O. (1993) 'Het leder' in Boschmans, G. Scherven vertellen (onderzoek kasteel van Atten Hoven-Holsbeek, België), Holsbeek (privé-druk), 142-4

 

Goubitz, O. (1994a) 'Organisch materiaai' in H. Sprokholt et al. (eds) Een kijkje in de Keizerstraat, Jaarboek v.d. Archeologische Vereniging Golda, 155-169

 

Goubitz, O. (1994b) 'Leer' in van Heeringen, R. M, Goubitz, O. and Kuipers, J. J. (eds) Geld uit de belt: archeologisch onderzoek in de bouwput van de gemeentelijke parkeerkelder en het belastingkantoor aan de Kousteenseweg te Middelburg, Vlissingen, 84-91

 

Goubitz, O. and ter Brugge, J. P. (1996) 'Vlaardingen, Het Waaigat 1990/'91. Leder, tetiel, haar, touw en hoorn.' Westerheem 45, 208-224

 

Goubitz, O. and Hänninen,  K. (1996) 'Hout, leder en textiel' in Vreenegoor, E. and Kuipers, J. Vondsten in Veere, middeleeuwse voorwerpen uit een beerput van huis 'In den Struys', Amersfoot, 79-90

 

Goubitz, O. (1997) 'Ontdekking van leer in de vindplaats van de Eenmansstraa (te Brussel)', in Diekman, A. 'Middeleeuwse ambachten en stedelijk wonen. Eenmansstraat en Oud Korenhuis', Archeologie Brussel 3, ??-??

 

Goubitz, O. (1998a) 'Het geheim van de beschilderde schoen', Scarabee 37, 54-7

 

Goubitz, O. (1998b) 'Bijzondere sandalen uit Middelburg', Nehalennia 116, 9

 

Goubitz, O. (1999) 'Die Lederfunde' in Vierck, S. Der Altenberg Bergwerk und Siedlung aus dem 13. Jahrhundert im Siegerland, Band 2: Die Textil und Lederfunde, 137-157

 

Goubitz, O., Groenman-van Waateringe, W. and Driel-Murray, C. van (2001) Stepping Through Time: Archaeological Footwear from Prehistoric Times until 1800,  Stichting Promotie Archeologie, Zwolle

 

Goubitz, O., (2007) Purses in Pieces. Archaeological finds of late medieval and 16th century leather purses, pouches, bags and cases in the Netherlands (Stitchting Promotie Archeologie, Zwolle [Based mainly on material from the excavations in Dordrecht, but also includes examples from all over the Netherlands. Richly illustrated with OG’s matchless constructional drawings this is an essential work of reference, not only for archaeologists but also costume historians and re-enactment groups]

 

Goubitz, O. (2008) ‘Leder’ in T. Hos, D. Paalman, et al. Onder straatniveau! Archeologisch onderzoek op de ‘Grote Markt’ te Dordrecht, Dordrecht, Bureau Monumentenzorg en Archeologie, 67-72 [14th- 15th century shoes,scabbards, purses and gloves] This publication can be read online at:

 

http://cms.dordrecht.nl/Dordrecht/up/ZeyvwusIiB_0501_Grote_Markt_Dordrecht_Ondergronds_Rapport_1_definitief.pdf

 

Goudge, C. E. (1979) 'Leather' in Heighway, C. M; Garrod, A. P. and Vince, A. C. 'Excavations at 1 Westgate Street, Gloucester, 1975',  Medieval Archæology 23, 163,167, 193-196 (159-213)

 

Grew, F. and de Neergaard, M. (1988) Shoes and Pattens (Medieval Finds from Excavations in London 2), HMSO; 2nd edition, Boydell, 2001

 

Groenman-van Waateringe, W. (1966) 'Laat-middeleeuws schoeisel' in van Regteren Altena, H. H. (ed.),  Stadskernonderzoek in Amsterdam (1954-1962). Groningen, 55-76

 

Groenman-van Waateringe, W. (1969) 'Leatherwork' in van Regteren Altena, H. H. and Zantkuyl, H. J. 'A medieval house site in Amsterdam' Berichten van de Rijksdienst voor het Oudheidkundig Bodemonderzoek 19, 250-262.

 

Groenman-van Waateringe, W. (1972a) 'Lederbewerking in laat-middeleeuws Amsterdam.' In: H.H. van Regteren Altena (ed.), Vondsten onder de Sint Olofskapel, Amsterdam, 22-27

 

Groenman-van Waateringe, W. (1972b) 'Middeleeuws schoeisel uit Alkmaar.' In: E.H.P. Cordfunke (ed.) Alkmaar van boerderij tot stad, Alkmaarse studièn 1, 105-113

 

Groenman-van Waateringe, W; Addink-Samplonius, M. and van Wijngaarden-Bakker, L. H. (1974) 'Enkele ledervondsten uit een middeleeuwse put bij Oud-Naarden.' Westerheem 23, 258-264

 

Groenman-van Waateringe, W. and Velt, L. M. (1975) 'Schuhmode im späten Mittelalter. Funde und Abbildungen.' Zeitschrift für Archäologie des Mittelalters 3, 95-119.

 

Groenman-van Waateringe, W. (1976) 'Schuhe aus Wojk bij Duurstede', 

Berichten Rijksdienst Oudheidkundic Bodemonderzoek 26, 189-197

 

Groenman-van Waateringe, W. and Guiran, A. J. (1978) 'Das Leder von Lübeck, Grabung Königstr. 59.' Lübecker Schriften zur Archäologie und Kulturgeschichte 1, 161-173

 

Groenman-van Waateringe, W. (1980) 'Die Stellung der Lübecker Lederfunde im Rahmen der    Entwicklung der mittelalterlichen Schuhmode', Lübecker Schriften zur Archäologie und Kulturgeschichte 4, 169-174

 

Groenman-van Waateringe, W.(1985) 'Schoeisel uit waterputten in de midddeleeuwse nederzetting bij Dommelen' in Slofstra, J.  et al. (eds.), Het kempenproject 2, (Bijdragen tot de studie van het Brabantse heem 27, 51-56

 

Groenman-van Waateringe, W. (1988a) Leather from medieval Svendborg. The archaeology of Svendborg, Denmark 5, Odense

 

Groenman-van Waateringe, W. (1988b) 'Mittelalterliche Lederfunde aus der Lübecker Innenstadt' in  Fehring, G. P. (ed.) "25 Jahre Archäologie in Lübeck", Lübecker Schriften zur Archäologie und  Kulturgeschichte 17, 170-173

 

Groenman-van Waateringe, W. and Krauwer, M. (1988) 'Das Leder von Lübeck, Grabungen Schüsselbuden 16/Fischstrasse 103 (01).' Lübecker Schriften zur Archäologie und Kulturgeschichte 10, 372-378

 

Groenman-van Waateringe, W. (1991) 'The leather finds from the excavation Carrousel, Paris'  in Ossel, P. van (ed.), Les  Jardins  du  Carrousel  à  Paris. Fouilles  1989-1990. III. Les rapports des spécialistes, Ministère de la Culture etc., Paris, 291-305

 

Groenman-van Waateringe, W. (1992) 'Le cuir des fouilles des Jardins du Carrousel, Paris (résumé)' in Sarrat-Langer, S. (ed.), Autour du cuir. Compte-rendu des rencontres archéologiques de Guiry - 5 et  6  Avril  1991, Guiry-en-Vexin, 131-135

 

Groenman-van Waateringe, W. and van den Berg, T. (1992) 'Das Leder aus dem Umfeld des Lübecker Hafens', Lübecker Schriften zur Archäologie und Kulturgeschichte 18, 345-364

 

Groenman-van Waateringe, W. (1993) 'Organische Funde aus Lübeck. Ein Spiegelbild der wirtschaftlichen und sozialen Entwicklung der Hansestadt?' in Gläser, M. (ed.), Archäologie des Mittelalters und Bauforschung im Hanseraum, Rostock, 505-510

 

Groenman-van Waateringe, W. (2001) 'Prehistoric Footwear' in Goubitz, O. et al. Stepping Through Time, 379-396

 

Harjula, J. (2005) Sheaths, Scabbards and Grip Coverings: the use of leather for portable personal objects in the 14th-16th century Turku,  Archaeologia Medii Aevi Finlandiae X,  Saarijärvi

 

Harjula, J. (2008) Before the Heels, footwear and shoemaking in Turku in the Middle Ages and at the beginning of the Early Modern Period, Turku.  223 page summary, drawing together all the footwear excavated in the capital of Finland and comparing it to finds from elsewhere in northern Europe. An important reference work for Scandinavia, which also looks at documentary evidence.

 

Hyland, A. (1996) The Medieval Warhorse from Byzantium to the Crusades, pp 4-17 on saddlery and horse equipment

 

Hyland, A. (2004) ‘The Medieval War Saddle and its Accessories’, in L.Gilmour (ed) In the Saddle. An exploration of the saddle through history, London, 31-38

 

Hickling, L. (2004) ‘The Saddle of Henry V at Westminster Abbey’, in L.Gilmour (ed) In the Saddle. An exploration of the saddle through history, London, 39-41

 

Jazdzewski, K. and Kaminska, J. (1966)  'Le Gdansk des Xe-XIIIe Siecles', Archaeologia Urbium Pologne 1

 

Keily, J. (2003) ‘The accessioned finds and (with A Nailer) the leather’ MoLAS archive report, integrated into A. Telfer ‘Medieval Drainage near Smithfield Market: excavations at Hosier Lane, EC1’ in London Archaeologist, Vol 10, No. 5, 115-120. This article can be read online at:

 

http://ads.ahds.ac.uk/catalogue/adsdata/arch-457-1/dissemination/pdf/vol10/vol10_05/10_05_115_120.pdf

 

Keily, J. (2007)‘Medieval Accessioned Finds and Leather’ in J Lyon Within these walls: Roman and Medieval defences north of Newgate at the Merrill Lynch Financial Centre, City of London, MoLAS Monograph 33, 82-107 and 169-

175

 

Kissné Bendefy, M. (2009)'Eastern and Western influences on Hungarian footwear of the thirteenth-seventeenth centuries' in Éri, I. (ed.), Conserving textiles: Studies in Honour of Ágnes Timár-Balázsy, ICCROM Conservation Studies 7, pp. 87-96. This article can be found online at:

 

http://www.iccrom.org/pdf/ICCROM_ICS07_ConservingTextiles01_en.pdf

 

Kowaleski, M. (1990) 'Town and Country in Late Medieval England: The Hide and Leather Trade', in Corfield, P. J. and Keene, D. (eds) Work in Towns 850-1850, Leicester University Press, 57-73

 

Kowaleski, M. (1995) Local Markets and Regional Trade in Medieval Exeter, Cambridge University Press), includes a chapter 'The trade in livestock, meat, hides, and skins', 293-307

 

Kransen, (1984) Ett Medeltida Kvarter i Uppsala, Uppsala ,77-79

 

Lang, J. (1980) The Cordwainers of London History of the Cordwainers Livery Company

 

Larsen, A.J. (1970) 'Skomaterialet fra Utgravningene i Borgund på Sunnmøre 1954-1962', Arbok for Universitetet i Bergen. Humanistisk Serie 1, Bergen Oslo, Linkopings Stads MuseumBerattelse 1948, pp 13-14 (from AD1000)

 

Llindahl, A. (1948), 'En Handelsbod Från 1600 - Talet På Stora Torget i Linkoping', Linkopings Stads Museum Berättelse för år, 10-14 (11th C)